forking

 

nfelpapmLogo 3

          ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง ลำปาง ด้วยคณะครูที่มีคุณภาพ ให้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Best Practice สถานศึกษาพอเพียง กศน.อ.เมืองลำปาง

รายการสายใย กศน. จาก ETV แนะนำ กศน.อำเภอเมืองลำปาง กศน.ตำบลในวัดศรีชุม ตำบลสวนดอก

( ที่มา :: ช่อง ETV )

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อ่านต่อทั้งหมด

กิจกรรมเด่น

อ่านต่อทั้งหมด

กิจกรรม

อ่านต่อทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line Border

PorAorFirst

PorAorBanner3

Line Border 2

 

white school

Grade